Vores værdigrundlag

Vores indsats bygger på medindflydelse og hjælp til selvhjælp. Vores vigtigste værdier er RESPEKT, LIGEVÆRDIGHED, TILLID og TYDELIGHED.

Værdigrundlag og grundlæggende tilgang.

Vi samarbejder i dialog med såvel borgere, samarbejdspartnere og internt i organisationen ud fra værdierne: respekt, ligeværdighed, tillid og tydelighed.

Vores indsats bygger på principper om medindflydelse og hjælp til selvhjælp.

  • Vi ser et hvert menneske som en unik person med integritet, værdighed og medbestemmelse i de aktuelle livsvilkår. 
  • Mennesker trives og udvikler sig bedst, når vi støttes i at være aktører i eget liv.
  • Familien er et system, hvor de enkelte medlemmer gensidigt påvirker hinanden, og hvor børn og voksne skal opleve sig set, hørt og forstået.
  • Forandringsarbejde er fremadrettet og rettet imod at finde konkrete og brugbare løsninger, baseret på den enlige / familiens ressourcer, ønsker og behov. 

Krisecentret Garvergården skal være en attraktiv arbejdsplads, der er præget af samarbejde og en kvalitetsbevidst, målrettet og udviklingsorienteret udnyttelse af ressourcerne.