Personale

Hvem er ansat på Garvergården?

Personale:

Vi er 14 ansatte. Det fordeler sig på følgende fagrupper:

1 forstander

1 socialfaglig koordinator

7 kontaktpersoner, hvor fagruppen er socialpædagoger og socialrådgivere

1 kontorfunktionær

1 driftsfunktionær

3 nattevagter

 

Herudover benytter Garvergården sig af timelønnede vikarer

Garvergården har i perioder også praktikanter fra pædagog- og socialrådgiveruddannelsen

 

Kontakt