Metoder og tilgange i arbejdet med borgeren

Vores socialfaglige metoder bygger på et samarbejde med beboeren omkring at skabe grundlag for forandring.

 

Metoder, tilgange og ydelser i det socialfaglige arbejde.

Metodemæssigt favner forandringsarbejdet bredt.

De anerkendende og narrative faglige tilgange i forandringsarbejdet bygger på en nysgerrig og anerkendende dialog med beboerne om deres ressourcer, deres udfordringer og deres håb for fremtiden. 

Samarbejdet med beboerne foregår ved individuelle samtaler, gennem fællesaktiviteter på krisecenteret og i et samarbejde omkring beboerens ophold i lejligheden.

Metodemæssigt har vi en familieorienteret tilgang. Når en familie flytter ind på Garvergården retter vi vores opmærksomhed på alle medlemmer i familien - børn som voksne bliver budt velkomne. Ud over samtaler og støtte til de voksne beboere, tilbyder vi familiesamtaler og familieaktiviteter, hvor vi bidrager til at børn og unge føler sig set, hørt og forstået. Større børn kan også tilbydes samtaler alene med kontaktpersonerne.

Voksne og børn indskrevet i henhold til servicelovens § 109 tilbydes psykologsamtaler under opholdet af psykologer i Københavns Kommune.  

Den socialfaglige indsats strækker sig i gennemsnit over et 4-9 måneders forløb og målrettes med udgangspunkt i beboerens behov gennem arbejdet med opholdsplan og forandringskompas. 

 

 

Kontakt