Målsætning for indsatsen

Vi arbejder individuelt med den enkelte borger, ud fra dennes ressourcer og behov.

Målsætning:

Krisecentret Garvergårdens faglige målsætning er, at vi via vores socialfaglige indsats, støtter beboerne i at få en selvstændig tilværelse i egen bolig.

For borgere indskrevet efter SEL § 109: Målgruppen retter sig mod kvinder og børn, som har været udsat for vold eller trusler om vold. Målet for et krisecenterophold er, at kvinden bryder ud af det voldelige forhold fra sin partner eller andre nære relationer og derefter orienterer sig imod et nyt liv uden vold for sig selv og sine børn.

For borgere indskrevet efter SEL § 110: Målgruppen retter sig mod enlige med eller uden børn, familier med børn samt mænd udsat for vold, som har særlige sociale problemer. Målet er, at familien eller den enlige bliver klar over de voksnes og evt. børnenes ressourcer og behov, søger hjælp og orienterer sig imod et nyt liv uden sociale problemer. Målet er endvidere at forebygge fremtidig boligløshed.