Målgruppen

Målgruppen er dels mænd og kvinder med/uden børn, med særlige sociale problemer; dels kvinder med/uden børn, udsat for vold eller trusler.

Målgruppen er borgere omfattet af servicelovens (SEL) §§ 109 og 110.

Målgruppen af borgere indskrevet i henhold til SEL § 109 er kendetegnet ved at være enlige kvinder eller mødre med børn, som har været udsat for vold eller trusler om vold i relation til familie – og/eller samlivsforhold. Vold kan forstås som en eller flere af følgende typer af vold: fysisk vold, psykisk vold, seksuel vold, materiel vold og/eller økonomisk vold.

Målgruppen af borgeren indskrevet i henhold til SEL § 110 er kendetegnet ved at være enlige mænd og kvinder og forældre med børn med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig .

De særlige sociale problemer er karakteriseret ved en kombination af belastende livsomstændigheder, eksempelvis store økonomiske vanskeligheder, udelukkelse fra arbejdsmarkedet, problematiske familierelationer, fravær af stabilt socialt netværk og oplevelser af traumatisk karakter.

 

 

Kontakt