Kerneområder på Garvergården

Kerneområderne for indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte borger

Opholdet på Garvergården kan opdeles i fire faser:

 • Ankomst
 • Afklaring og planlægning af ophold, herunder tilbud om Koordinerende rådgivning ved udflytningen til kvinder på krisecentre efter servicelovens § 109.
 • Udvikling og opfølgning
 • Planlægning af udflytning og tilbud om koordinerende rådgiver/boligrådgiver

 

Tilbud efter § 109

Garvergården yder grundlæggende støtte til, at du bliver i stand til at mestre dit eget liv. De ydelser, som du kan blive tilbudt efter servicelovens § 109, falder inden for kategorierne:

Støtte til:

 • Krisehåndtering
 • Afklaring af ressourcer, behov og muligheder
 • Forebyggelse af vold
 • Rådgivning/vejledning
 • Omsorg og støtte i hverdagen
 • Støtte til etablering af netværk
 • Særlig støtte til børn, herunder styrkelse af forældre-barn relationen
 • Planlægning af udflytning og koordinerende rådgivning Psykologbistand til barn

 

Tilbud efter § 110

Garveregården yder grundlæggende støtte til, at du og dine børn bliver i stand til at mestre eget liv. De ydelser, du kan blive tilbudt, efter servicelovens § 110 falder inden for kategorierne:

Støtte til:

 • Krisehåndtering
 • Afklaring af ressourcer, behov og muligheder
 • Rådgivning/vejledning
 • Omsorg og støtte i hverdagen
 • Støtte til etablering af netværk
 • Særlig støtte til børn, herunder styrkelse af forældre/barn relationen
 • Planlægning af udflytning og boligrådgivning

 

Kontakt