Brugerindflydelse

Alle beboere har mulighed for brugerindflydelse på Garvergården.

Brugerindflydelse på Krisecentret Garvergården

Beboere har ved deltagelse på beboermøder og etagemøder mulighed for indflydelse på tilrettelæggelse og udnyttelse af Garvergårdens tilbud, ydelser og andre forhold, der har betydning for opholdet og dagligdagen på krisecentret.

Brugerindflydelse indgår i de lovgivningsmæssige rammer omhandlende brugerdemokrati og selvforvaltning i socialforvaltningen og vedrører brugernes direkte inddragelse i udvikling og drift af de tilbud og den service, som socialforvaltningen producerer. Der forestår en årlig brugertilfredshedsundersøgelse fra socialforvaltningen i Københavns Kommune.

 

 

 

 

 

Kontakt